In de moderne bedrijfswereld zijn lithium-ion (Li-ion) accu’s overal te vinden. Ze voeden onze laptops, smartphones, elektrische voertuigen en een breed scala aan industriële apparatuur voor hoveniers, monteurs, werkplaatsen enzovoorts. Hoewel hun populariteit te danken is aan hun hoge energiedichtheid en efficiëntie, brengen ze ook aanzienlijke risico’s met zich mee die niet over het hoofd gezien mogen worden. In deze blog duiken we diep in de gevaren van lithium-ion accu’s voor bedrijven en bieden we inzichten in hoe deze gevaren kunnen worden gemitigeerd.

De Gevaren van Lithium-ion Accu’s

1. Brandgevaar

Een van de meest zorgwekkende gevaren van Li-ion accu’s is het risico op brand. Deze accu’s bevatten vluchtige chemische stoffen die, bij beschadiging of verkeerde behandeling, kunnen leiden tot thermische runaway— situatie waarin de temperatuur snel oploopt, wat resulteert in brand of zelfs explosies. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren door:

  • Mechanische schade: Accu’s die vallen of op een andere manier fysiek beschadigd raken.
  • Oververhitting: Het langdurig blootstellen van accu’s aan hoge temperaturen.
  • Kortsluiting: Door defecten of verkeerde bedrading kunnen interne kortsluitingen optreden.

2. Gevaarlijke Chemicaliën

Li-ion accu’s bevatten giftige materialen zoals kobalt, nikkel en lithium. Bij beschadiging of onjuiste verwijdering kunnen deze stoffen vrijkomen en ernstige milieuschade veroorzaken, evenals gezondheidsproblemen voor mensen die eraan worden blootgesteld. Bedrijven moeten zich bewust zijn van de juiste procedures voor het hanteren en afvoeren van deze accu’s.

3. Langdurige Gevolgen voor de Gezondheid

Hoewel minder direct zichtbaar, kunnen de langetermijngevolgen van blootstelling aan de chemicaliën in Li-ion accu’s significant zijn. Chronische blootstelling aan kobalt en nikkel kan leiden tot ademhalingsproblemen en huidirritaties, terwijl lithium irritatie van de ogen, huid en luchtwegen kan veroorzaken.

Hoe Bedrijven deze Gevaren Kunnen Beperken

1. Regelmatig Onderhoud en Inspectie

Het implementeren van een strikt onderhoudsschema voor apparatuur die gebruik maakt van Li-ion accu’s kan helpen om problemen vroegtijdig te identificeren. Regelmatige inspecties kunnen schade aan accu’s opsporen voordat deze leiden tot ernstige incidenten. Onderhoudsschema’s en adviezen lees je in de handleiding van het apparatuur dat je gebruikt.

3. Veilige Opslag

Li-ion accu’s moeten worden opgeslagen in een veilige brandwerende omgeving. Denk een Lithium-ion opbergkluis waar je accu’s brand- en explosieveilig in kunt opslaan en opladen. Seefion kluizen zijn geschikt voor het opslaan van Lithium-ion accu’s. Lees de blog over: VDMA 24994: De nieuwe maatstaf voor Veilige Opslag en Opladen van Lithium-Ion Accu’s

4. Correcte Afvoer

Bedrijven moeten ervoor zorgen dat oude of defecte Li-ion accu’s op een milieuvriendelijke en veilige manier worden afgevoerd. Dit betekent vaak samenwerken met gespecialiseerde afvalverwerkingsbedrijven die gecertificeerd zijn om met deze materialen om te gaan.

5. Noodplannen

Het hebben van een duidelijk en goed geoefend noodplan voor het geval van een accubrand of andere incidenten kan de impact van dergelijke gebeurtenissen aanzienlijk verminderen.

Conclusie

Lithium-ion accu’s zijn essentieel voor de moderne bedrijfsvoering, maar hun potentiële gevaren mogen niet worden onderschat. Door proactieve maatregelen te nemen en zich bewust te zijn van de risico’s, kan de veiligheid van werknemers worden gewaarborgd, operationele continuïteit handhaven en financiële verliezen beperken. Het is een investering in preventie die zich op de lange termijn altijd zal terugbetalen.

Heb je vragen naar aanleiding van deze blog of wil je meer weten over Lithium-ion oplossingen? Neem dan gerust contact met ons op.

Benieuwd naar de mogelijkheden voor jouw organisatie?

Ontvang direct een vrijblijvende offerte of neem contact met ons op om de brand- en inbraakveiligheid van jouw organisatie te verhogen.

Seefion

©2024 Seefion

All rights reserved

Navigatie

» Home
» Onze kluizen
    » Seefion 08
    » Seefion 10 
    » Seefion 16
    » Seefion 20
» Offerte
» Over
    » Over Seefion
    » Partner locator
    » Nieuws
    » Blog

 

» Contact
» Meer
     » Storingsmelder
     » FAQ

     » Downloads

Contact

085-1308498

Wattstraat 12

E

3771 AG, Barneveld

Partner worden