Wat is de PGS-37 richtlijn?

Het gebruik van lithium-ion batterijen is de laatste jaren zeer sterk toegenomen.De PGS-organisatie is daarom bezit met het opstellen van een nieuwe richtlijn voor veilige opslag van lithium-ion-batterijen: PGS 37. Het laden en opslaan lithium-ion batterijen brengt risico’s met zich mee. Indien er geen rekening met deze risico’s wordt gehouden, brengt dit zelfs gevaren met zich mee.

Het grote gevaar bij lithium accu’s is dat lithium-ion batterijen instabiel kunnen worden, veroorzaakt door overladen, diep-ontladen, hoge en lage temperaturen en slag- of stootschade. Dit kan leiden tot een brand die moeilijk beheersbaar is met de regulier blusmiddelen zoals water en schuim. Lithium-ion accucellen kunnen zelfs exploderen. Daarnaast komen er bij een brand met lithium-ion accu’s giftige gassen vrij en bij de bluswerkzaamheden ontstaat er vervuild bluswater.

Bestaande regelgeving houdt onvoldoende rekening met de risico’s en gevaren die kunnen ontstaan bij het laden en de opslag van lithium-ion accu’s. Eenduidige regelgeving is daarom ook zeker gewenst.

Wanneer wordt de PGS 37 richtlijn verwacht?

De PGS-37 norm wordt begin 2022 verwacht.

Seefion en de PGS-37 richtlijn?

Seefion volgt de ontwikkelingen rondom de PGS-37 norm op de voet, sterker nog vanuit het ontwikkelteam bij de fabrikant wordt er actief kennis gedeeld met de instanties die aan de PGS-37 richtlijn werken. Het voorkomen van brand tijdens de opslag en het laden is de basis van waaruit een Seefion kluis ooit bedacht is. Seefion kluizen voorzien van blusinstallatie blussen en koelen al voordat er brand ontstaat. Daarnaast zijn Seefion kluizen voorzien van een 3 zijdige sluiting die voorkomt dat een kluis openspringt bij een explosie van een lithium accu.